printskyline@twiks.nl

Terms and Conditions

Print Skyline.nl Servicevoorwaarden van het partnerprogramma

Overeenkomst

Door u aan te melden als Affiliate in het Print Skyline.nl Affiliate Programma (“Programma”) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Print Skyline.nl behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen.Alle nieuwe functies die het huidige programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen vormt uw toestemming voor dergelijke wijzigingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en verbeurdverklaring van uitstaande aangesloten commissiebetalingen verdiend tijdens de overtreding. U stemt ermee in het Affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

Account voorwaarden

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.
  • U moet in Nederland wonen en geregistreerd KVK ondernemer zijn, om een partner te zijn.
  • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. Print Skyline.nl kan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  • Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.
  • U mag het Affiliate-programma niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
  • U mag het Affiliate-programma niet gebruiken om geld te verdienen op uw eigen Print Skyline.nl- productaccounts.

Links / afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Nadat u zich heeft aangemeld voor het partnerprogramma, krijgt u een unieke partnercode toegewezen. Het is u toegestaan ​​om links, banners of andere grafische afbeeldingen die wij voorzien van uw partnercode op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen u voorzien van richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties die u kunt gebruiken bij het linken naar Print Skyline.nl . We kunnen het ontwerp van het kunstwerk op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, bieden we u speciale linkformaten die kunnen worden gebruikt in alle links tussen uw site en de Print Skyline.nl . U moet ervoor zorgen dat alle koppelingen tussen uw site en de Print Skyline.nl dergelijke speciale koppelingsindelingen correct gebruiken. Links naar de Print Skyline.nl die op grond van deze Overeenkomst op uw site zijn geplaatst en die dergelijke speciale linkformaten correct gebruiken, worden ‘Speciale links’ genoemd. U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot verkopen op een product van Print Skyline.nl rechtstreeks via speciale links; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige tekortkoming door u of iemand die u verwijst naar het gebruik van speciale links of het verkeerd typen van uw partnercode, inclusief voor zover een dergelijke mislukking kan leiden tot een verlaging van bedragen die anders aan u zouden worden betaald op grond van deze overeenkomst.

Aangesloten links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten / commissies en betaling

Voordat een productverkoop in aanmerking komt om verwijzingskosten te verdienen, moet de klant door een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://www.printskyline.nl klikken en gedurende die tijd een bestelling voor een product voltooien sessie.

We betalen alleen commissies op links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat ze hebben gekocht of iemand zegt dat ze een verwijzingscode hebben ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor bedrijven die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend via frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

Betalingen beginnen pas als je meer dan €20 aan inkomsten uit affiliates hebt verdiend. Als uw partneraccount nooit de drempel van €20 overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van €20 hebben overschreden.

U identificeren als een Print Skyline.nl-partner

U mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; dergelijke actie kan leiden tot beëindiging van het programma. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd weergeven of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van Print Skyline.nl of een relatie of relatie tussen ons en u of een andere persoon uitdrukken of impliceren. of entiteit behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat we geld steunen voor een goed doel of een andere oorzaak, sponsoren, onderschrijven of bijdragen.

U mag geen producten kopen via uw gelieerde links voor uw eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) leiden tot het inhouden van verwijzingskosten en / of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige partner meer dan €20 verdient, wordt u elke maand betaald. Als u sinds uw laatste betaling geen €20 heeft verdiend, betalen wij u de volgende maand nadat u de drempel heeft overschreden.

Klant definitie

Klanten die via dit programma producten kopen, worden als onze klanten beschouwd. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidsregels en operationele procedures met betrekking tot klantbestellingen, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We bepalen bijvoorbeeld de prijzen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site heeft vermeld, moet u geen productprijzen op uw site weergeven. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om juiste informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Jouw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
– Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op uw site niet in strijd is met een overeenkomst tussen u en een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot beperkingen of vereisten die aan u zijn gesteld door een derde partij die uw site host)
– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materialen die op uw site zijn geplaatst (inclusief, onder andere, alle Product-gerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of in verband brengt met Speciale Links)
– Ervoor zorgen dat op uw site gepost materiaal geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
– Ervoor zorgen dat op uw site gepost materiaal niet lasterlijk of anderszins illegaal is
– Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat onthult, hetzij door middel van een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens verzamelt, verzameld, gebruikt en openbaar maakt van bezoekers, inclusief, waar van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud kunnen aanbieden en / of advertenties en verzamelt informatie rechtstreeks van bezoekers en kan cookies plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het programma, gaat u ermee akkoord dat u, terwijl u een programmadeelnemer bent, zich zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bestellingen, licenties, vergunningen, beslissingen of andere vereisten van overheidsinstanties die jurisdictie over u, of die wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u een deelnemer aan het Programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, stemt u ermee in dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma voldoet aan alle toepasselijke wetten (federaal, provinciaal of anderszins) die van toepassing zijn op marketing-e-mail, inclusief maar niet beperkt tot de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere anti-spam wetten.

Duur van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze Overeenkomst begint bij onze aanvaarding van uw programma-aanvraag en eindigt wanneer deze door een van beide partijen wordt beëindigd. U of wij kunnen deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk in kennis te stellen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van, en van uw site verwijderen, alle links naar https://www.printskyline.nl , en al onze handelsmerken, handelskleding en logo’s, en alle ander materiaal dat door of namens ons aan u is verstrekt ingevolge dit verband of in verband met het Programma. Print Skyline.nl behoudt zich het recht voor om het programma op elk gewenst moment te beëindigen. Na beëindiging van het programma betaalt Print Skyline.nl alle openstaande inkomsten boven €20 .

Beëindiging

Print Skyline.nl heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk en al het huidige of toekomstige gebruik van het Programma of een andere Print Skyline.nl- service om welke reden dan ook te weigeren . Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en het verlies en het opgeven van alle potentiële of te betalen commissies in uw Account als deze werden verdiend door frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Print Skyline.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

Relatie tussen partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand brengen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs iets in deze Sectie zou tegenspreken.

Beperkingen van aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die verband houden met deze Overeenkomst of het Programma, zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die ontstaat met betrekking tot deze Overeenkomst en het Programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingskosten die aan u zijn betaald of verschuldigd zijn onder deze Overeenkomst.

Disclaimers

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of producten die via het programma worden verkocht (inclusief, zonder beperking, garanties van fitness, verkoopbaarheid, niet-inbreuk of impliciete garanties die voortvloeien uit een uitvoering, uitvoering of handelsgebruik). Bovendien kunnen wij niet beweren dat de werking van Print Skyline.nl ononderbroken of foutloos zal zijn en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ OP ELK MOMENT (DIRECT OF INDIRECT) KUNNEN KLANTVERWIJZINGEN KUNNEN VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE DIE IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN VERBONDEN OF WEBSITES VERGUNNEN DIE SOORTGELIJK ZIJN AAN OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNEMING AAN HET PROGRAMMA GEBASEERD EN GAAT NIET OP EEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF ANDERE VERKLARING DAN ZOALS IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD.

Diversen

Het nalaten van Print Skyline.nl om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand in van dit recht of deze bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Print Skyline.nl en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Print Skyline.nl (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden ).